Torpet 29 Norige – Fåfängan

under Backen Västergård i Backa rotes rote

På platsen finns fortfarande vildapel och vid grävning intill denna har man hittat tegel. Enligt A S Suneson var Norige förr krog. Där spökar ibland en gumma som åker snålskjuts med vägfarare. Hon går vid vägkanten, hoppar upp på vagnen för att strax efter ramla ner mellan hästarna. Kusken känner då hur hjulen kör över gumman. Stugan flyttades ca 1900 till Aledal där den blev arbetarbostad vid Nyckelfabriken med namnet Lilla Norige. Den flyttades 1937 till Vrån, Kortebo. Förste kände boende hette Anders och bodde där vid slutet av 1700-talet. Den siste boende var Karl Elias Zackrisson, som flyttade till Sjöbo, Trånghalla 1897. Läs mer om torpet 29 Norige