Backstugan 28 Mostugan – Öa

under Backen Västergård i Backa rotes rote

Adressen är Björnebergsvägen 41. Portstolpar och syrénhäck finns kvar. Huset brann ner i oktober 1964. Där var förr i tiden krogrörelse och under senare hälften av 1800-talet en affär som sköttes av hustrun till skomakare Nilsson. Efter inbrott i affären sov Nilsson alltid med skomakarhammaren under kudden. Till stugan hörde en ladugård, som låg på andra sidan Björnebergsvägen.