Mobacken – Fåfängan

under Backen Västergård i Backa rotes rote

Torpet låg under Backen Västergård men platsen har ej återfunnits.