Backstugan 27 Madbacken England

under Backen Västergård i Backa rotes rote

Enligt kyrkböckerna har det funnits 2 torp kallade Madbacken på samma plats. Det ena torpet redovisas under Backen Mellangård och det andra under Backen Västergård. Platsen används nu av MC-klubben som campingplats. Det finns inga lämningar. Det lär ha varit dåvarande löjtnanten Ludwig Bromée, ansvarig för järnvägens byggande genom Bankeryd, och under åren 1876 – 1903 ägare till Sjöåkra gård, som lät riva och flytta byggnaden till Sjöåkra där den återuppfördes och då fick namnet Fiskartorpet. Huset ingick senare i Bankeryds Folkets Park men revs ca 1970. På den platsen finns numera Sjöåkra Skogslek.