Backstugan 24 Västra Ledstugan

under Backen Östergård i Backa rotes rote

På platsen fanns två Ledstugor som fått sitt namn av den grind, led, som fanns över vägen på gränsen mellan gårdarna Bankeryds Stom och Prinseryd. Den ena stugan är flyttad till Fröjden, Algutseryd.