Backstugan 32 Sköttängen

under Backen Östergård i Backa rotes rote

Rakt över en åker mellan Månserydstorpen och Flaskebo gick vägen till Sköttängen. Huset bör ha legat mitt i åkern. Namnet Sköttängen kom från att att ägarna till Månseryd sköt till marken till prästens försörjning. I stugan bodde avskedade soldaten Anders Gran, född 1781, död 1836. När änkan Stina Bergkrans 1839 flyttade till fattigstugan såldes huset på auktion 1840 för 11 kr.