31 Skolhus

under Backen Östergård i Backa rotes rote

Skolhuset med lärarbostad uppfördes 1874 på platsen för en tidigare sockenstuga. Den ursprungliga huskroppen låg utmed Björnebergsvägen och fick senare en tillbyggnad i vinkel.