Backstugan 26 Ljungarp

under Backen Östergård i Backa rotes rote

Nuvarande adress Smedstigen 3. Ur kommunalstämmoprotokoll år 1888, Smeden J Ljungberg från Moen hade hos kommunstyrelsen anhållit om lån ur kommunalkassan för att kunna fullfölja sitt påbörjade bygge, 100 kronor beviljades. Betalningsskyldighet 50 kr nästa oktober och resten innan nästa års slut. Ljungarp revs år 1970.