Torpet 14 Kroken

under Backen Östergård i Backa rotes rote

Denna backstuga var belägen i närheten av Kroken under Backen Västergård, positionen uppskattad. Stugan låg under Backen Östergård, den såldes och flyttades år 1820, se vidare Bäckastugan under Bodh.