Backstugan 19 Barnhem

under Backen Östergård i Backa rotes rote

Stugan står kvar på ursprunglig plats. Stugan byggdes 1862 för arbetskarlen Anders Gustaf Pettersson. Han fick 15 riksdaler riksmynt av fattigkassan för att bygga huset. Sonen Claes var dövstum och fick 1885-1887 plats på Skara dövstumsinstitut där årsavgiften var 225 kr. För att Bankeryds socken skulle godkänna den höga avgiften lovade Claes att betala tillbaka avgiften efter avklarade studier. Som säkerhet för detta lämnade han en verkstad, snickarverktyg, en spegel, ett guldur, en chiffonjé, en soffa och en skänk. Församlingen godkände detta och betalade hans resa fram och tillbaka samt betalde hans kläder.