Backstugan 20 Bäckastugan

under Backen Östergård i Backa rotes rote

Stugan låg i kanten av åkern utmed vägen mot Labbarp. På platsen växer vildrosor och apel, det är de enda lämningar som hittas. Se under Bodh dit stugan eventuellt är flyttad.