Backstugan 30 Ängstugan

under Backen Östergård i Backa rotes rote

Stugan låg vid korsningen Ebbarpsvägen - Björnebergsvägen. På platsen var förr en kulle, som kallades "Kvekakullen". I ett kommunalstämmoprotokoll från år 1883 beviljades fattigstöd från kommunalkassan för Johan Johansson i Ängstugan. Ett villkor var att alla tillhörigheter skulle förtecknas för kommunen. Efter Johans död 1887 hölls en auktion på föremålen i stugan. Den gav 26 kr och 15 öre, pengar som tillföll kommunens fattigkassa. Högsta bud blev på en pälsrock, som ropades in för 7 kr 50 öre, lägsta bud var på 5 öre.