Gården Backen Östergård

under Backa rotes rote

Backen Östergård och Backen Klockaregård låg båda i närheten av Bankeryds kyrka. Klockaregården förmodligen på platsen för hembygdsgården och Östergården vid Syrénvägen. Gårdarna slogs tidigt samman och kallas därefter Backen Östergård eller Backen Öster- och Klockaregård.