Torpet 14 Kroken

under Backen Mellangård i Backa rotes rote

Läge enligt äldre kartor. Nuvarande adress Björnebergsvägen 25. Denna backstuga var belägen på Backen Mellangårds mark. Lämningar finns ej. I anslutning till Kroken lär ha funnits ytterligare en eller två stugor kallade Forsbergs nybygge.