Gården Backen Mellangård

under Backa rotes rote

Backen Mellangård ägdes och brukades under 1700 och 1800-talen tillsammans med Attarp, varför det ej fanns behov av byggnader. Vid laga skifte år 1840 utgick ersättning till ägaren av Attarp för flyttning av samtliga byggnader. Om byggnaderna uppfördes på annan plats är ej känt. Enligt äldre kartor var gårdens byggnader placerade mellan gårdarna Backen Västergård och Backen Östergård.