Backstugan 17 Tröka

under Attarp i Backa rotes rote

Stugan låg på Högalundsgatan 18. Den är flyttad till Västergötland och är numera sommarstuga. Namnet lär komma av att det var så brant upp till torpet att hästarna fick ”tröka” sig upp. Förste kände torpare var Samuel år 1737. Siste torparen var Gustaf Johansson, som flyttade till Dalskog, Bankeryd 1886. Tröka blir därefter backstuga åt arbetskarlar vid Attarp.