Backstugan 13 Högalund

under Attarp i Backa rotes rote

Stugan står på ursprunglig plats. Förste kände boende var smeden Sven August Johansson som flyttade in 1867. Siste backstugusittare var Johan August Magnusson Höglund, som flyttade till Gustav Adolf, Habo 1914.