Torpet 11 Dannekullen

under Attarp i Backa rotes rote

Torpet låg förmodligen bland ekarna, nuvarande hus är byggda på åkern. Lämningar har ej kunnat återfinnas. En Danneman eller Dannekvinna var en i alla avsikter rättskaffens person till vilken var och en kunde vända sig med sina bekymmer och få goda råd. Torpets namn tyder på att här bott just en sådan person.