Gården Attarp

under Backa rotes rote

Attarp var ett stort säteri på 2 mantal med gamla anor. Efter att järnvägen drogs genom Bankeryd har gården styckats upp och utgör nu Bankeryds stationssamhälle.